საზოგადოება

ნარკომანია საქართველოში


ჰეროინი

ოპიატის ოჯახს განეკუთვნება და სინთეტიკურ ნარკოტიკულ პრეპარატს წარმოადგენს (ოპიოიდი). ზოგიერთი ოპიოიდი, როგორიცაა მეტადონი და დემეროლი, მთლიანად ხელოვნურია, ზოგიერთი კი, მაგალითად მორფი და ჰეროინი ლაბორატორიებში ოპიუმისგან მზადდება. თითქმის ყველა ოპიოიდურ პრეპარატს ახასიათებს მსგავსი ზემოქმედება. ზემოქმედების თვალსაზრისით ჰეროინი მორფზე სამჯერ უფრო ძლიერია. ჰეროინი მორფისგან დამზადებული დეპრესანტული ნარკოტიკია, რომელიც წარმოადგენს ოპიუმის ყაყაჩოს დამუშავების შედეგად მიღებულ ოპიუმის პროდუქტს. იგი წარმოდგენილია თეთრი, ნაცრისფერი ან ყავისფერი ფხვნილის სახით. ჰეროინის ჟარგონული დასახელებები: გემო, ცხენი, ყავისფერი შაქარი, ვეფხვი. მოხმარება: – ინექციით; – მოწევით: ხდება მისი გაცხელება ალუმინის ფოლგაზე და შესუნთქვა; – ინჰალაციის გზით. ჰეროინის ზემოქმედება: ჰეორინს ახასიათებს შემდეგი სახის ფიზიკური ზემოქმედება: – გუგების შევიწროვება; – სხეულის ტემპერატურის დაკლება; – მაჯისცემისა და სუნთქვის შენელება. ჰეროინს ახასიათებს შემდეგი სახის ფსიქოლოგიური ზემოქმედება: – მოთენთილობა და ინდეფერენტულობა; – რეაგირების უნარის დაკარგვა; – უემოციობა; – სრული მოდუნება.

მსოფლიოში 11,3 მილიონი ადამიანი წელიწადში 340 ტონა ჰეროინს მოიხმარს. რომლის 90% ავღანური წარმოშობისაა. ნარკომანების სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვის 60% ჰეროინზე მოდის, რადგან ჰეროინი ადამიანის, ყველაზე სწრაფ ფიზიკურ და ინტელექტუალურ დეგრადაციას იწვევს და ნარკოტიკებით სიკვდილიანობის ყველაზე მეტი %-იც მასზე მოდის.

ჰეროინის მსოფლი ბაზარი 56 მილიარდ აშშ დოლარს აღწევს. ეს თანხა ძირითადად ტერორისტებს, კრიმინალებს და კორუმპირებულ რეჟიმებს კვებავს. იგი ავღანეთის თალიბების შემოსავალის ძირითადი წყაროა.

• “გაერო”-ს მონაცემებით ამიერკავკასაში წელიწადში 11 ტონა ჰეროინი შემოდის ორი ძირითადი მარშრუტით I. ავღანეთი-ირანი-აზერბაიჯანი – 9 ტონა და II. ავღანეთი-შუა აზია-კასპიის ზღვა-აზერბაიჯანი – 2 ტონა. აქედან 7 ტონა საქართველოს საზღვაო პორტებიდან (ძირითადად ფოთის პორტი) გადის ევროპაში. რეგიონში რჩება 4 ტონა ჰეროინი.

• აშშ-ს ადმინისტრაციის მონაცემების გათვალისწინებით (რეგიონის ქვეყნებში ნარკომანების რაოდენობასთან დაკვშირებით) ადვილი საანგარიშოა, რომ საქართველოზე მოდის რეგიონში მოხმარებული ნარკოტიკების მინიმუმ 59% ანუ 2,4 ტონა ჰეროინი.

• აქედან გამომდინარე, საქართველოში წელიწადში მოძრაობს 9-10 ტონა ჰეროინი.

• იმის გათვალისწინებით, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში 1 ნარკომანი წელიწადში მოიხმარს მინიმუმ 30 გრამ ჰეროინს, საქართველოში ჰეროინის მომხმარებელთა რაოდენობა მინიმუმ 80 000 უნდა იყო, რაც ემთხვევა ექსპერტულ შეფასებებსაც.

• საქართველო 1000 მოსახლეზე ჰეროინის მომხმარებით მსოფლიოში 1 ადგილზეა (17 მომხმარებელი 1000-ზე) და გაცილებით უსწრებს რუსეთს (11), ესტონეთს (10) დიდი ბრიტანეთს (5), იტალიას (5), უკრაინას (2,9), საფრანგეთს (2,6), გერმანიას (1,4), თურქეთს (0,3) და ა.შ.

ჰეროინი ევროკავშირში და მისი მიმწოდებლები

• ევროკავშირში ჰეროინს 1,4 მილიონი ადამიანი 106 ტონა ჰეროინს მოიხმარს. საადაც, EMCDDA-ს მონაცემებით ნარკოტიკებით სიკვდილიანობის და დაავადებულთა უდიდესი წილი (55%) სწორედ ჰეროინზე მოდის.

• ევროკავშირის ბაზარზე ჰეროინის სარეალიზაციო და საბითუმო ფასების შეფარდება 1,6-დან 2,8-მდე (საშუალოდ 2,4). ანუ ამ კრიმინალური ბიზნესის რენტაბელობა 240%-ზე მეტია.

• “გაერო”-ს “ნარკოტიკებისა და კრიმინალის ოფისის” მონაცემებით ევროკავშირში ჰეროინი შედის: თურქეთიდან 85 ტონა; საქართველოდან 7 ტონა; პაკისტანიდან 5 ტონა; რუსეთიდან 4 ტონა; აფრიკდან 2 ტონა; ინდოეთიდან 1 ტონა; სხვა 2 ტონა.

• საქართველოდან ევროპაში ჰეროინი ხვდება შავი ზღვის პორტების (ძირითადად ფოთის პორტი) საშუალებით, ორი გზით: I. საქართველო-ბულგარეთი (6 ტონა) და II. საქართველო-უკრაინა (1 ტონა). ნიშანდობლივია, რომ ფოთის პორტს პირდაპირი საბორნე მიმოსვლა აქვს ილიჩეევსკის (უკრაინა) და ვარნის (ბულგარეთი) პორტებთან.

ნარკომანია, საქართველოს სოცილური კატასტროფა

• აშშ-ს “ნარკოტიკებთან ბრძოლის ბიუროს” მონაცემებით: საქართველოში დღეისთვის 240 000 დან 350 000-მდე (საშუალო 295 000) ნარკოტიკების მომხმარებელია, როცა მათი რაოდენობა 2003 წელს 150 000 იყო (აზერბაიჯანში 180 000-200 000, სომხეთში 30 000-მდე).

• ჰეროინი საქართველოსთვის რეალურ კატასტროფად იქცა. სამედიცინო დაწესებულებებში აღრიცხულ ნარკომანთა (ე.წ. პრობლემური ნარკომანები) 78% სწორედ ჰეროინის მომხმრებლებია.

• ნარკომანების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება მასთან დაკავშირებული უმძიმესი დაავადებებიც – შიდსი (დაავადებულთა 70% ნარკომანია) და ჩ ჰეპატიტი (აქვს ნარკომანთა 50%-ს). ბოლო 5 წლის განმავლობაში შიდსით დაავადებულთა რაოდენობა გაიზარდა 4,6-ჯერ, ხოლო ჩ ჰეპატიტის შემთხვევები 4,4-ჯერ. იზრდება ნარკოტიკებით გამოწვეული ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები, რომელიც წელიწადში 2500-3000 აღწევს (ეს მონაცემები ოფიციალურია, რეალური რაოდენობა კი 3-4-ჯერ მეტია).

• საგანგაშოა, რომ ნარკოტიკების მოხმარება ყველაზე ხშირია საზოგადოების ყველაზე შრომისუნარიან ნაწილში – 21-დან 40 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში.

ნარკოტიკული დანაშაული და მასთანN”ბრძოლა” საქართველოში

• საქართველოში ნარკოტიკებთან ბრძოლის ექსკლუზიური უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსა აქვს მინიჭებული. კერძოდ მის ორ დეპარტამენტს I. სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის (სოდ) ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს და II. სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო და სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტებს.

• მიუხედავად იმისა, რომ “გაერო”-ს 1961 წლის “ერთიანი კონვენცია ნარკოტიკული საშუალებათა შესახებ” (საქართველო შეუერთდა 2000 წელის) მოითხოვს, რომ ნარკოტიკის მომხმარებელი თავისუფლების აღკვეთით არ უნდა ისჯებოდეს, საქართველოში ძირითადად ისჯებიან სწორედ ნარკოტიკების მომხმარებლები.

• ოფიციალური მონაცემებით, 2008 წლის განმავლობაში რეგისტრირებულ 4989 ნარკოტიკული დანაშაულიდან, მხოლოდ 4-ია ნარკოტიკების კონტრაბანდა, ხოლო 9 რეალიზაცია. უფრო დიდ “გაოცებას” იწვევს ჰეროინის ამოღების დონე, – 2008 წელს ამოღებული და განადგურებულია 8,3 კგ. ჰეროინი (2007 წელს 6,8 კგ.) – მთლიანი ბრუნვის 0,09%.

ქართული “ნარკოკარტელის” შემოსავლები ავღანური ჰეროინიდან

• ქართული “ნარკოკარტელის” შემოსავალის შეფასება რთულია, მაგრამ შესაძლებელია. “გაერო”-ს მონაცემებით საქართველოში 1 გრამი სუფთა ჰეროინის “ქუჩის” საშუალო ფასი 350 აშშ დოლარია, ანუ რეალიზებული 2,4 ტონის ღირებულება 840 მილიონი დოლარია. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ევროპაში ჰეროინის რეალიზაცა 240%-იან მოგებას იძლევა, მაშინ საქართველოს “ნარკოკარტელის” წლიური მოგება 0,5 მილიარდი აშშ დოლარი მაინცაა.

• ნიშანდობლივია, რომ ჰეროინის “ქუჩის” ფასით საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა, რაც პირდაპირ მიანიშნებს ამ კრიმინალური ბიზნესის მონოპოლიურობაზე.

• ჰეროინის ტრანზიტიდან (7 ტონა) შემოსავალის ანგარიში შეუძლებელია. თუმცა ეჭვს არ იწვევს, რომ ასეთი რაოდენობის საზღვარზე გადატანა კორუფციული გარიგების გარეშე ვერ მოხდება და სავარაუდოა, რომ ტრანზიტის განხორციელების ფასი ქვეყანაში დატოვებული ჰეროინია. ასე, რომ ქართული “ნარკოკარტელის” შემოსავალი შეძლება არ მარტო ჰეროინის გაყიდვით მიღებული მოგება იყოს, არამედ მისი მთლიანი ღირებულება – 840 მილიონი აშშ დოლარი წელიწადში.

ნარკომანები საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური დასაყრდენი

• ნარკომანები არა მარტო დიდი შემოსავლის წყაროა, არამედ როგორც ეს აჩვენა ბოლო – 2008 წლის არჩევნებმა ხელისუფლების მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დასაყრდენსაც წარმოადგენენ. როგორც ადამიანის უფელბათა დამცველი ორგანიზაციები აცხადებდნენ 2008 წლის საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებში მართველი პარტიის მიერ მიღებული ხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ კრიმინალური წარმოშობის იყო: “ნაციონალური მოძრაობის დამხმარე მეორე კატეგორიას ამ არჩევნებზე წარმოადგენდნენ კრიმინალური ელემენტები, რომლებისგანაც პოლიცია მოითხოვდა მათი ავტორიტეტისა და გავლენის გამოყენებას ამომრჩევლებზე. სამაგიეროდ მათ სთავაზობდნენ სხვადასხვა შეღავათებს მათ მიერ ნარკოტიკების მოხმარებაზე ან სხვა დანაშაულზე თვალის დახუჭვის ან მათი მეგობარი ავტორიტეტის ციხიდან განთავისუფლების სახით. მათ მუშაობას აკონტროლებდნენ სოდ-ის (შს სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი) თანამშრომლები (განსაკუთრებით ნარკომანებისას, რომლებსაც ამ სამსახურის სანაცვლოდ ნარკოტიკებსაც კი ურიგებდნენ)”.

“2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებამდე ციხეებიდან ასობით პატიმარი გამოუშვეს. საპროცესო შეთანხმებისა და შეწყალების საფუძველზე კრიმინალები პატიმრობიდან სწორედ იმ პირობით გაათავისუფლეს, რომ მმართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიაში აქტიური და გადამწყვეტი მონაწილეობა მიეღოთ. გათავისუფლებულთა შორის აღმოჩნდნენ მძიმე დანაშაულებისთვის, დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების შეძენა, შენახვა, რეალიზაციისათვის, გამოძალვისათვის, ყაჩაღობისათვის, მკვლელობის მცდელობისთვის ნასამართლევი პირები და კრიმინალური სამყაროს ავტორიტეტებიც”

• 2008 წლის 5 იანვრის რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების (რისი დანიშვნის საფუძველიც 2007 წლის 7 ნოემბრის მრავალათასიანი მიტინგის ბარბაროსული დარბევა იყო) დანიშვნის შემდეგ, უშუალოდ პრეზიდენტის განკარგულებებით 1 თვის განმავლობაში (2007 წლის 20 ნოემბრიდან) ციხეებიდან გამოუშვეს 984 პატიმარი (როცა ამავე წლის ნოემბრამდე შეწყალებული იყო 28, ხოლო მთელი 2006 წლის განმავლობაში მხოლოდ 116 პატიმარი). “წინასაარჩევნო შეწყალების” პროცესი კვლავ გააქტიურდა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების წინ, 4 თვის განმავლობაში ციხეებიდან გამოუშვეს 575 პატიმარი.

• საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილმა მოიპოვა 1 060 042 ხმა (53,5%) ხოლო ხუთი თვის შემდეგ, საპარლამენტო არჩევნებში მისივე “ნაციონალურმა მოძრაობამ” მიიღო ზუსტად იმდენივე – 1 050 267 ხმა (59,2%). თუ გავითვალიწიმებთ, იმას, რომ შეწყალების პირობად არჩევნებითვის პატიმრის ოჯახს 400-500 გარანტირებული ხმის ორგანიზება უნდა მოეხდინა, ადვილი საანგარიშოა, რომ 1000 შეწყალებულის შემთხვევაში არჩევნებზე ხელისუფლებას მინიმუმ 400 000-500 000 ხმა (25-30%) გარანტირებული ქონდა.

ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ დღემდე გასაიდუმლოებულია პრეზიდენტის შეწყალების ყველა გაანკარგულება. ამონარიდები საქართველოს სახალხო დამცველის 2008 წლის მოხსენებიდან: “მიუხედავად სახალხო დამცველის აპარატის არაერთი მოთხოვნისა, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ არ იქნა ჩვენთვის მოწოდებული შეწყალების საკითხებთან დაკავშირებული მასალა”. “შეწყალების სფეროში შეიქმნა სრული განუკითხაობა და ქაოსი. არსებული შეწყალების კომისია გადაიქცა სრულ ფიქციად. . . . ხშირია შემთხვევები, როცა შეწყალებაზე უარი ეთქმებათ მსუბუქ დანაშაულში მსჯავრდებულთ და გარეთ გამოდიან მძიმე დანაშაულში (ნარკოტიკების გასაღება, წამება და განზრახ მკვლელობა, გაუპატიურება) მსჯავრდებულები. სწორედ ასეთი განუკითხაობისა და ქაოსის გამო ამ სფეროში ფეხი მოიკიდა როგორც ჩვეულებრივმა, ასევე პოლიტიკურმა კორუფციამ” და ა.შ.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ”საქართველოს მწვანეთა პარტია” მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაცეიებს, “ევროპოლსა” და “ინტერპოლს” შემდეგი კითხვით – იმ ქვეყანაში სადაც ავტორიტარულ – პოლიციური რეჟიმის კონტროლ ქვეშაა სასამართლო, მედია, ბიზნესი, სადაც ძალადობა, დაშინება და ელიტარული კორუფცია მართვის ძირითადი მეთოდია:

1. შესაძლებელია თუ არა ხელისუფლების უშუალო მონაწილეობის გარეშე ასეთი რაოდენობის ნარკოტიკებისEუკონტროლო ბრუნვა პატარა ქვეყნის ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით ისეთი მძიმე ნარკოტიკისა, როგორიცაა ჰეროინი?

2. შესაძლებელია თუ არა არსებობდეს ნარკომანების ასეთი რაოდენობა ქვეყანაში კარგად ორგანიზებული ნარკოტიკების გასაღების ქსელისა და დამაფასოებელი ცენტრების გარეშე?

3. შესაძლებელია თუ არა ტონობით ჰეროინის ქვეყნიდან ჩეუმჩნევლად გატანა, როცა საყოველ\თაოდ ცნობილია გატანის ერთადერთი ადგილი?

4. შესაძლებელია თუ არა ასეთი რაოდენობის ჰეროინის იმპორტ-ექსპორტი ქვეყნაში ავღანურ ან სხვა საერთაშორისო “ნარკოკარტელებთან” ურთიერთობის გარეშე’?

5. ექვემდებარება თუა არა ეს “საქმიანობა” “ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ” კონვენციას, რომლის მიხედევით გამოძიებას და სისხლის სამართლებრივ დევნას ექვემდებარება დანაშაული, რომელიც “ც) ჩადენილია ერთ სახელმწიფოში, მაგრამ დამნაშავეთა ორგანიზებული ჯგუფის მონაწილეობით, რომელიც დანაშაულებრივ საქმიანობას ეწევა ერთზე მეტ სახელმწიფოში ან დ) ჩადენილია ერთ სახელმწიფოში, მაგრამ მისი არსებითი შედეგები ვლინდება მეორე სახელმწიფოში” (მუხლი 3, პუნქტი 2)?

Advertisements

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s