ჩემი სტატიები

საატესტატო გამოცდების კითხვები შუადღის ნაკადებისთვის..


1) რომელ ოკენეს მიეკუთვნება მექსიკის – ყურე ატლანტის

2)ინდოეტის ოკეანეს მიეკუთვნება სპარსეტის ყურე

3)სამხრეთ ამერიკასჰი მდებარეობს ტბა ტიტიკაკა

4)ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარეობს აპალაჩები

5)საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიქმნა დსთ

6)ლატვიის დედაქალაქი რიგა

7)სამეგრელოს და გურიას არ აქვთ საზგვარი საქართველოს მეზობელ ქვეკნებთან

8)საქარტველოს კველაზე დიდი მყინვარი ლეხზირია

9)რუკაა მოცემული დაა გეკიტხება რომელი მთებია აღიშნული D ასოთო, მანდ დაწერეთ კარპატები

10)სამხრეთ ამერიკას და ანტარქტიდას ყოფს დრეიკი

11)შვეიცარია არ შედის ნატოში

12)რომელ სახელმციფოს უჭირავს მთელი კონტინენტი ავსტრალია

13)რომელ სახელმწიფოს უჭირავს აზია და ევროპის ნაცილი რუსეთი

14)სათბობ-ენერგეტიკულ რესურსებს მიეკუთნება ტორფი

15)სენა მდებარეობს ევროპაში

16)ლაპლატის დაბლობი არ მდებარეობს აზიაში

17)ნავთობი მოიპოვება სამგორ-პატარძლეულში

მოკლედ რომელია ნავთობ მომწოდებელი ქვეყნების გაერთიანებაო და ნატო/გაერო/სნგ ესენი არაა სწორია OPEK

20) რომელია სამხედრო-პოლიტიკური გაერთიანება – ნატო

(უკაცრავად შრიპტის გამო)

1) უზბეკეთის დედაქალაქი – ტაშკენტი ჩრდილოეთ ამერიკა

2) აპალაჩი სად მდებარეობს – ჩრდილოეთ ამერიკა

3)კამერუნის დედაქალაქი – იაუნდე

4)რომელ მხარეს მიეკუთვნება ოჩამჩირე – აფხაზეთი

1) რომელ ოკენასე მიეკუთვნება მექსიკის კურე – ატლანტის

2) ინდოეთის ოკეანეს მმიეკუთვნება სპარსეთის ყურე

3)სამხრეთ ამერიკაში მდებარეობს ტბა თითიკაკა

4)ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარეობს აპალაჩები

5)საბჭოთაკავშირის დაშლის შემდეგ შეიქმნა დსთ

6)ლატვიის დედაქალაქი რიგა

7) არ აქვთ საზგვარი საქართველოს მეზობელ ქვეკნებთან – სამეგრელოს და გურიას

8)საქართველოს ყველაზე დიდი მყინვარი ლეხზირია

9)რუკაა მოცემული დაა გეკითხება რომელი მთებია აღნიშნული D ასოთიო,მანდ დაწერეთ კარპატები

10)სამხრეთ ამერიკას და ანთარქთიდას ყოფს დრეიკი

11) არ შედის ნატოში – შვეიცარია

12)ღომელ სახელწიფოს უჭირავს მთელი კონტინენტი ავსტრალია

13)რომელ სახელმწიფოს ჭჰირავს აზია და ევროპის ნაცილი ღრუსეთი

14)სათბობ-ენერგეტიკულ რესურსებს მიეკუთვნება ტორფი

15)სენა მდებარეობს ევროპაში

16)ლაპლათის დაბლობიი არ მდებარეობს აზიაში

17)Nავთობი მოიპოვება სამგორ-პატარძეულში

18) იქ მდინარეები იქნება ნაკითხი და მოკლედ ამაზონი სამხრეთ ამერიკაშია, მისისიპი ჩრდილო ამერიკაში და კონგო აფრიკაშია ხოდა კითხვაა რომელია ამ მდინარეებიდან აზიაშიო და ის მეოთხე რაც იქნება შემოხაზეთ (მე პირადად 2 ვარიანტთში შემხვდა)

19) მოკლედ რომელია ნავთობ მომწოდებელი ქვეყნების გაერთიანებაო და ნათო/გაერო/სნგ ესენი არაა და ის რაღაცა მეოთხე რაცაა ეგაა – OPEK

20) რომელია სამხედრო-პოლითიკური გაერთიანებაო და NATO

21) საქართველოში სად მოიპოვება ფერადი ლითონები?

ესენი დაიზპერიეთ ყველა:[b]თყვია-თუთია შიდა ქართლი

სპილენძი-ქვემო ქართლი

დარიშხანი-რაჭა, ქვემო სვანეთი

22. რა არი ესთონეთის დედაქალაქი – ტალინი

23. სად მდებარეობს თითიკაკა – სამხ. ამერიკა

24. სამხ. ამერიკის ყველაზე დიდი დაბლობი – ლა პლათა

25. სად მდებარეობს ანდები – სამხ. ამერიკა

26. სად მდებარეობს აპალაჩჰის მთები – ჩრდ. ამერიკა

27. რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება კარიბის ზგვა – ატლანთის

28. რომელი სრუტე ყოფს სამხ. ამერიკას და ანტაქტიდას – დრეიკის

29. რომელ ოკეანეს მიეკუთვნება არაბეთის ზგვა – ინდოეთის

30. რომელ ოკეანის აუზს მიეკუთვნება ბენგალის ყურე – ინდოეთს

31. მდინარე აგრეჩაი ალაზანს უერთდება – სამხრეთ-აღმოსავლეთით

32. რომელ ოკეანის აუზს მიეკუთვნება სპარსეთის ყურე- ინდოეთის

33. რომელი ჩანჩქერი მდებარეობს სამხ. ამერიკაში – [b]ანხელი

34. რომელი მდინარე მდებარეობს ინდოეთში – განგი

35. რომელი კონტინენტს მოიცავს მთელი სახელმწიფო – ავსტრალია

36. რომელი ქედი ასრულებს კლიმათური დერეფნის როლს – ლიხის (სურამის)

36. სად მდებარეობს თუშეთის ნაკრძალი – კახეთი

37. რომელი რეგიონი არ არის არცერთი მეზობელი ქვეყნის მოსაზგვრე – გურია-სამეგრელო

38. რა ეწოდება ადამიანების დროების ან სამუდამოდ საზგვარგარეთ სასცავლებლად ან სამუშაოდ ცასვლას-[b] მიგრაცია

39. სად არის ნავთობის საბადო –[b] პატარდზეული

40. რომელი მყინვარია კველაზე დიდი ფართობით – ლეხზილი

41. რომელი მდინარე მდებარეობს ევრაზიის კონთინენთზე – ამურდარია

42. რითი ისაზღვრება ჰაერში ნალექების რაოდენობა – მილიმეტრებით

43. რომელი ჰიდროელექტროსადგურია ქვემო ქართლში – ხრამჰესი

44. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რომელი თანამეგობრობა შეიქმნა – დსთ

45. რომელი მდინარე მდებარეობს ევროპაში – სენა

46. რომელი მთები მდებარეობს აფრიკაში – ათლასი

47. საქართველოში წყლის მო[/b]ცულობით უდიდესი თბა – თაბაწყური

48. სად მდებარეობს მდინარე რიწა – აფხაზეთში

49. ყველაზე წყალუხვი მდინარე- ამაზონი (ლათ. ამერიკა)

50. ყველაზე დიდი კუნდზული – გრელანდიაა

51. სად არის მდინარე პო – ევროპაში

52. სად არის გავრცელებული ყურძნის ჯიში რქაწითელი -კახეთში

53. ყურდძნის ჯიში ალადასთაური -[b] გურიაშია

54. რამდენი ძირითადი რელიგიაა მსოფლიოში? სამი ბუდიზმი, ქრისთიანობა და ისლამი.

55. მთავარი რელიგიური წიგნი:

ბუდიზმი- თრიპი თაკა

ქრისთიანობა-ბიბლია

ისლამი-ყურანი

 

 – – – – – –  მეორე ნაწილი !

1.რუკაზე, რომლის მასშტაბია 1:5000000 ა და ბ პუნქტებს შორის მანძილი 25სმ-ია. დაადგინე, რამდენი კილომტრია რეალურად ამ პუნქტებს შორის მანძილი?

პასუხი: 1250კმ

2.ჩამოთვლილთაგან, რომელია ხეობური ქარი, რომელიც მთიდან ბარისკენ ქრის?

პასუხი: მუსონი

3.ყველაზე რრმა ტბა საქართველოში?

რიწა

4.სად მდებარეობს ბაწარა და ბაბანაურის ნაკრძალი?

კახეთი

5.რომელი მდინარე არ მდებარეობს ჩრდილო ამერიკაში?

ორონიკო

6.პორტუგალიის დედაქალაქი?

ლისაბონი

7.რომელი ქედი არ მდებარეობს ევროპაში?

ალთაი

8.რომელი მხარის ტერიტორიაზე ვრცელდება ახალქალაქის პლატო?

სამცხე-ჯავახეთი

9.რომელ საბადოში არ მოიპოვება ქვანახშირი?

ჭიათურა

10.ჰირკანის ფიზიკურ-გეორაფიული ოლქი სად ვრცელდება?

აზერბაიჯანში

11.რომელი მდინარე მიეკუთვნება შავი ძღვის აუზს?

კინტრიში

12.რომელი ზღვა არ მდებარეობს ატლანტის ოკეანეში?

ბერინგის

13.სხვაობას მოცემულ ტერიტორიაზე ჩამოსულ და წასულ მოსახლეობას შორის გამოხატავს?

მიგრაციის სალდო

15.ჩამოტვლილი კლიმატური სარტყლებიდან წლის განმავლობაში სად შეიცვლება კლიმატი ყველაზე მეტად?

ზომიერ სარტყელში

16.რომელი არ მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში?

კო9ლხეტის დაბლობი

17/რა ეწოდება სვაობას შობადობასა და სიკვდილიანობას შორის?

ბუნებრივი მოძრაობა

18.რა ეწოდება მდინარის მოცემულ კვეთაში ერთ წამში გავლილი წყლის რაოდენობას?

მდინარი ხარჯი

19.ტეთნულდი რომ მხარ5ეში მდებარეობს?

სამეგრელო ზემო სვანეთი

20.რა მიმართულებიტ მოძრაობ როცა ფოთიდან რუსთავშჳ მიდიხარ?

სამხრეთ აღმოსავლეთი

21.რომელია ინდოეთის ოკეანის აუზის ზღვა?

ანდამანის

22.რომელი ქვეყანა არ მდებარეობს არაბეთის ნახევარკნუძულზე?

ტუნისი

23.ტყვია თუთია სად მოიპ[ოვება?

კვაისის

24.ტაბაწყურის ტბა რომელ რეგიონშია?

სამცხე ჯავახეთი

25.რომელი მდინარე არ გადაკვეთს სახელმწიფო საძღვარს?

ფსოუ

26.რომელ ქვეყანასთან აქვს საქართველო სყველაზე პატარა საზრვარი

სომხეთი

27.ხორბლის ბეღლად რომელი რეგიონინითვლება?

კაკეთი

31.რომელ საბადოშჳ მოიპოვება ნავთობი?

სამგორ-პატარძეულის

32.სადაა აჯამეთის ნაკრძალი?

იმერეტი

33.იმიერ და ამიერ კავკასიას რა გამოყოფს ერთმანეთისგან?

კავკასიონი

34.რომელ მხრეში მდებარეობს ჯვრის ურელკტეხილი?

მცხეთა-მტიანეთი

35.ინდოეთის ოკეანეში რომელი კუნძულებია?

სეიშელის

36.ვიეტნმაი რომელ ნ/კ მდებარეობს?

ინდოჩჳნეთის

37.რომელი სახელმწიფო არ ყოფილა იუგოსლავიის შემადგენლობაშჳ?

ალბანეთიაფრიკის არმოსავლეთის რომელი ნახევარკუნძულია?

შომალის

38. რომელს განაპირობებს ეგზოგენური პაკტორები? -ეროზიას

39. მარიამ ჩჰიკოვანი სად მოიპოვება ნავტობი? სამგორ-პატარზეული

40. მარიამ ჩჰიკოვანი რომელია ევროპასჰი?-დუნაი

41. მარიამ ჩჰიკოვანი რომელია პარტობიტ ყველაზე დიდი სახელმწიპო ამერიკასჰი?- კანადა

42.  სად მოიპოვება დარიშხანი – კანადაში

43. რომელია სატბობ-ენერგეტიკული რესურსი – ტორფი

44. რომელი მდინარეა აზიაში – მეკონგი

45.  საქარტველოს ფარგლებში უგრძესი მდინარე – ალაზანი

46. რა ეწოდება სიკვდილიანობასა და სჰობადობას სჰორის სხვაობას – ბუნებრივი მოდზრაობა

47. საქარტველოსჰი რომელი ადგილი გამოირცჰევა სიმსჰრალიტ – ელდარის ვაკე

48. მოცემული ოროგრაფიული ტერიტორიებიდან რომელია ქვაბული – თბილისის

Advertisements

47 thoughts on “საატესტატო გამოცდების კითხვები შუადღის ნაკადებისთვის..

 1. aaaaa kargit ashin mainc madloba akedan ber ikneba albat megobarma dmaireka exlaxans da mitxra ro bevri ikovoooo

  Like

 2. bevri shecdomitaaa, magalitad jvris ugeltexili shida kartlshi mdebareobs da ara mcxeta mtianetshi, da iyo kide ramdenime shecdomit

  Like

  1. რასისულელეაა ჯვრის უღელტეხილს რაუნდა შიდა ქართლში? ეგ არი გუდაური კობის მონაკვეთი და მთავარი სამხედრო გზა გადის მაგაზე ასე რომ სწორად წერია ჯვრის უღელტეხილი არის მცხეთა მთიანეთში

   Like

  1. ამ ტესტებს გადახედე, რაც ამ საიტზე დევს

   Like

 3. 1) ‘უზბეკეთის დედაქალაქი – ტაშკენტი ჩრდილოეთ ამერიკა’ უკაცრავად და ეს განმიმარტოს ვინმემ (ბოლო)

  Like

 4. ნეტავ წელსაც ესენი იყოს : (((

  Like

 5. dzalian didi madloba administracias :)) memgoni welsac es sakitxebi ganmeordeba. pretesti martla dzalian martivi iyo da es shedarebit seriozuli sakitxebia. shedarebit 😀

  Like

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s