ჩემი სტატიები

საატესტატო ბიოლოგიის კითხვები და პასუხები შუადღის ნაკადებისთვის..


1) რა დამოკიდებულებაა წეროს და ბაყაყს შორის –   მტაცებლობა

2) სად გარდაიქმნება ვენური სისხლი არტერიულად –  ფილტვის კაპილარებში

3) რომელი ჩამოთვლილთაგან საპროფიტი –  სოკო

4) მოცემულია თირკლმის სურათი და რა ფუნქციას ასრულებსო –  გამომყოფს

5) სისხლში ჟანგბადი გადააქვთ –  ერითროციტებს [ ჰემოგლობინი ]

6) რითი განსხვავდება მცენარეული უჯრედი  ცხოველურისგან – ქლოროპლასტით / უჯრედის კედლით/ვაკუოლის არსებობით

7) ბიოტურს მიეკუთვნება –  კალიების შემოსევა

8) რა არ აქვთ პროკარიოტულ უჯრედებს –  ბირთვი

9)თიროქსინი შეიცავს –   იოდს

10)შერეული სეკრეციის ჯირკვალი –  კუჭქვეშა

11) რომელი ორგანოიდი მონაწილეობს თავკომბალას კუდის მოცილებაში –  ლიზოსომა

12)სუნთქვით მოძრაობაშ რომელი არ მონაწილეობს? –  მუცლის კუნთები

13)გლიკოგენი გოვდება –  ღვიძლში

14)ლიზოციმი რას აკეთებს – კლავს ბაქტერიებს

15)მემბრანა რას არ აქვს –  რიბოსომა

17)ზებრას პირში ჩაუფრინდა ჩიტი და კბილებს უსუფთავებდა. ურთიერთობის როგორი ფორმაა –  სიმბიოზი

18)ძალურ სადგურებს რომლებს უწოდებენ –  მიტოქონდრიებს

19)სად ხდება ენერგიის წარმოქმნა –  მიტოქონდრიებში

20)რას გადააქავს ორგანიზმში ჟანგბადი –  ჰემოგლობინი

21)რომელი მოიხმარს მზის სხივებს –  პლასტიდები

22)რომელს აქვს ორი მემბრანა –  ქლოროპლასტებს.

23)მემბრანის ფუნქცია –  დაცვა და ტრანსპორტი

24)ატფ სინთეზი –  მიტოქონდრიაში

25)რიბოსომა –  ყველაზე პატარა ორგანოიდია

26)დნმ-ის –  გაორმაგება ინტერფაზაში

27)ჩიტი აზის ზებრას –  სიმბიოზი

28)პირის ღრუშიი ხდება –  სახამებლის დაშლა

29)ცილები სინთეზირდება – რიბოსომაში

30) ტირკმელი ხატიაა და ფუნქციას გეკიტკხება –  შარდის გამოყოფა

31)ცჰამოტვლილი იქნება რაგაც და რომელს გადააქვს ჯანდგბადი –  ჰემოგლობინს

32)ლეიკოციტების ფუნქციაა –  იმუნიტეტიის გამომუსჰავება

33)ცკჰოვეელების უჯრედს არა აქვს –  უჯრედის კედელი

34)1.5ლ სჰარდს გამოკოფს – ა დამიანი

35)ტავკომბალას კუდის გაქრობასჰი მონაცილეობს –  ლიზოსომა

36)ლიზოსომა კველაზე მცირე მომნელებელი ორგანოა

37) სასმენი ძვლებია –  შუა ყურში

38) წნევა მაღალია –  მარცხენა პარკუჭში (სქელკედლიანი)

39) “ძალური სადგურია”–  მიტოქონდრია

40) თავკომბალას ხელს უწყობს ლიზოსომები კუდის გაქრობაში

41) სისხლმბადია –  ელენთა და ძვლის წითელი ტვინი

42) არაორგანულიდან ორგანულ ნივთიერებებს გარდაქმნიან ქემოტროფები –  იგივე ქემოსინთეტიკოსები

42) ფოთოლცვენაც და ფრინველთა მიმოფრენაც დღის ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული

43) ვენური სისხლი არტერიულად გადაიქცება ფილტვის კაპილარებში

44) ცჰამოტვლილტაგან რომელი მიეკუტვნება უჯრედსაც და ოგანიზმსაც –  მწვანე ევგლენა

45) ფოთოლს ფერს აძლევს –  ქლოროპლასტებიც და ქრომოპლასტებიც

46) თირკმელი– გამომყოფი

47) გაყოფაში მონაწილეობს უჯრედის ცენტრი

48) ფაგოციტოზი არის მყარი ნაწილაკების შთანთქმა

49) შედედებას ხელს უწყობს კალციუმის იონები და კვიტამინი კ , მონაწილეობენ თრომბოციტები

50) მარცვლოვან ენდოპლაზმურ ბადეზეა რიბოსობები.  რომლებიც ბირთვაკში წარმოიქმენა

 

 1. რას სჰეისცავლის ციტოლოგია – უჯრედის აგებულებას
 2.  როგორი უჯრედებია ეუკარიოტები – ბირტვიანი
 3.  თავკომბალას კუდის გაქრობასჰი რა მონაცილეობს – ლიზოსომა
 4.  რა აქვს მცენარეულ უჯრედს ცხოველურისგან განსხვავებიტ – ქლოროპლასტი
 5.  ფრინველების გადაფრენაზე რა ახდენს ზემოქემებას – დგის ხანგრდზლივობა
 6.  სად არის ყურსჰი დზვლები – სჰუა ყურსჰი
 7. ტირკმლის ფუნქცია – გამომყოფი
 8.  ცილების სინტეზსჰი მონაცილეობს – რიბოსომა
 9.  ენერგიას უჯრედსჰი ცარმოქმნის – მიტოქონდრია
 10.  ვენური სისხლი არტერიულად გარდაიქმნება – ფილტვის კაპილარებსჰი
 11.  უჯრედის გაყოფასჰი მონაცილეობს – უჯრედის ცენტრი
 12. სად არის გლუვი კუნტები – სჰინაგან ორგანოებსჰი
 13.  რისგან სჰედგება პლაზმური მემბრანა – ლიპიდები და ცილები
 14.  ბაქტერიების კვების ტიპი – ქემოტროფული
 15.  არაორგანულ ნივტიერებებს ორგანულად გარდაქმნის – ბაქტერიები
 16.  რას გამოიმუსჰავებს ფარისებრი ჯირკვალი – ტიროქსინს
 17.  ლეიკოციტეტის ფუნქცია – იმუნინეტის გამომუსჰავება
 18.  ვიბრონებს წარმოქმნის ვირუსები ტუ ბაქტერიები? – ბაქტერიები
 19.  რომელი უჯრედებია ეუკარიოტული – ლეიკოციტები
 20. დახატულია კბილი და სჰეკიტხვაა – რომელია მინანქარი? (სულ ზედა ტეტრი)
 21.  რომელია ორგანიზმიც და ორგანოიდიც – ამება (ერტუჯრედიანები)
 22.  სად ხდება ჯანგბადის გაცვლა – ფილტვის კაპილარებსჰი
 23.  რიტი ბოლოვდება ფილტვის მილაკები? – ფილტვის ბუსჰტუკებიტ ( ალვეოლებიტ)
 24.  ჰეტეროტროფები – არიან პარაზიტები
 25.  სისხლს ჯანგბადიტ ამარაგებს – ჰემოგლობინი
 26.  ბუზის ფრტები <– ადაპტაციის როგორი სახეა – სტრუქტურული
 27.  რომელ დზვალს არ ადებენ ტაბასჰირს – ნეკნის
 28. მახიმალური ცნევა სადაა? – მარცხენა პარკუცჰსჰი
 29.  “დზალურ სადგურს” რას უცოდებენ? – მიტოქონდრია
 30.  სჰინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი – ფარისებრი
 31.  პირსჰი არის – სუსტი ტუტე არე
 32.  გოლჯის აპარატი სად მდებარეობს – უჯრედსჰი
 33.  გაგიზიანებადობას იცვევს – მგრდზნობიარე ნერვი
 34.  ენდოპლაზმურ ბადეზე სად მდებარეობს რიბოსომა – მარცვლოვან ზედაპირზე
 35.  რომელი სჰეიცოვს აზოტი ჰაერიდან – ბაქტერია
 36.  რომელს აქვს ორი მემბრანა? – ქლოროპლასტებს
 37.  მემბრანის ფუნქცია? – დაცვა და ტრანსპორტი
 38.  ატფ – სინტეზი მიტოქონდრიასჰი
 39.  რომელია კველაზე პატარა ორგანოიდი – რიბოსომა
 40.  სად ხდება დნმ – ის გაორმაგება – ინტერფაზასჰი
 41.  სად ხდება სახამებლის დასჰლა – პირის გრუსჰი
 42.  რა არ აკვს ცხოველურ უჯრედს – უჯრედული კედელი
 43. რომელია კველაზე მცირე მომნელებელი ორგანო – ლიზოსომა
 44.  რა არ გააცჰნიატ პროკარიოტებს? – ბირტვი
 45.  რა დამოკიდებულებაა წეროსა და ბაყაყს სჰორის – მტაცებლობა
 46.  რომელია ცჰამოტვლილტაგან საპროფიტი – სოკო
 47.  ბიოტურ ფაკტორებს მიეკუტვნება – კალიების სჰემოსევა
 48. რას სჰეიცავს ტიროქსინი – იოდს
 49.  რომელია სჰერეული სეკრეციის ჯირკვალი – კუცჰქვესჰა
 50.  სუნტკვიტ მოდზრაობასჰი არ მონაცილეობს- მუცლის კუნტები
 51. სად გროვდება გლიკოგენი – გვიდზლსჰი
 52. რომელი ნაწილაკი შედგება ორი სხვადასხვა ზომის ნაწილისაგან–რიბოსომები

 

Advertisements

13 thoughts on “საატესტატო ბიოლოგიის კითხვები და პასუხები შუადღის ნაკადებისთვის..

 1. ამის შემქნელს დიდი დიდი მადლობა მაგრამ გენეტიკაზე გამახვილეთ ყურადღება, ძალიან კარგი საიტია ძან მომწონს და მიხარია

  Like

დატოვე კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s